CASAL DE SETEMBRE


Torns:

Escola Montseny - Jornada Completa

Data: del 6 de setembre de 2021 al 10 de setembre de 2021

Horari: de 9:00 a 17:00

Lloc: Escola Jaume I

Preu: 125,00 €

Descripció:

Aquest casal es realitzarà a l'escola Jaume I del barri de Sants

Període d'inscripció al casal: del 26 d'abril al 22 de maig

Sol·licitud de Beques: del 26 d'abril al 22 de maig

Correu electrònic: esguard.montseny@gmail.com

Telèfon de contacte: 691 92 13 40    

Horari atenció telefònica durant el procés d'inscripcions: Dll a Dv 9:30 a 11:30 i Dj 15:30 a 16:30

Codi de l'activitat per demanar l'ajut: 060359CAS01

Cliqueu aquí per accedir a la sol·licitud d'ajut econòmic

Recordeu que es becaran sempre amb un màxim d'una activitat per criatura i l'ajut serà per un màxim de 10 dies, és a dir, per dos torns de casal (dues setmanes).

TORN BECABLE

Cliqueu aquí per veure el racó del vostre casal al web i el full informatiu per les famílies

Escola Xirinacs - Mitja Jornada

Data: del 6 de setembre de 2021 al 10 de setembre de 2021

Horari: de 9:00 a 13:00

Lloc: Escola Jaume I

Preu: 93,00 €

Descripció:

Aquest casal es realitzarà a l'escola Jaume I del barri de Sants

Període d'inscripció al casal: del 26 d'abril al 22 de maig

Sol·licitud de Beques: del 26 d'abril al 22 de maig

Correu electrònic: esguard.xirinacs@gmail.com

Telèfon de contacte: 623 10 50 41    

Horari atenció telefònica durant el procés d'inscripcions: Dll a Dv 9:30 a 11:30 i Dt 15:30 a 16:30

Codi de l'activitat per demanar l'ajut: 020359CAS01

Cliqueu aquí per accedir a la sol·licitud d'ajut econòmic

Recordeu que es becaran sempre amb un màxim d'una activitat per criatura i l'ajut serà per un màxim de 10 dies, és a dir, per dos torns de casal (dues setmanes).

TORN BECABLE

Cliqueu aquí per veure el racó del vostre casal al web i el full informatiu per les famílies

Escola Jaume I - Jornada Completa

Data: del 6 de setembre de 2021 al 10 de setembre de 2021

Horari: de 9:00 a 17:00

Lloc: Escola Jaume I

Preu: 135,00 €

Descripció:

Aquest casal es realitzarà a l'escola Jaume I del barri de Sants

Període d'inscripció al casal: del 26 d'abril al 22 de maig

Sol·licitud de Beques: del 26 d'abril al 22 de maig

Correu electrònic: esguard.jaume1@gmail.com

Telèfon de contacte: 623 19 84 06

Horari atenció telefònica durant el procés d'inscripcions: Dll i Dc 16:30 a 19:00

Codi de l'activitat per demanar l'ajut: 030359CAS01

Cliqueu aquí per accedir a la sol·licitud d'ajut econòmic

Recordeu que es becaran sempre amb un màxim d'una activitat per criatura i l'ajut serà per un màxim de 10 dies, és a dir, per dos torns de casal (dues setmanes).

TORNS BECABLES

Cliqueu aquí per veure el racó del vostre casal al web i el full informatiu per les famílies

Acollida - Casal de Setembre

Data: del 6 de setembre de 2021 al 10 de setembre de 2021

Horari: de 8:00 a 9:00

Lloc: Escola Jaume I

Preu: 15,00 €

Descripció:

Aquesta activitat es realitzarà a l'escola Jaume I del barri de Sants

Durant el casal, es pot demanar l'acollida presencialment, ja sigui per tota la setmana (15€) o només dies esporàdics (4€/dia). Es formalitzarà signant un rebut de talonari i el pagament s'haurà d'efectuar en aquell mateix moment, si pot ser abonant la quantitat exacte. 

Escola Jaume I - Mitja Jornada

Data: del 6 de setembre de 2021 al 10 de setembre de 2021

Horari: de 9:00 a 13:00

Lloc: Escola Jaume I

Preu: 93,00 €

Descripció:

Aquest casal es realitzarà a l'escola Jaume I del barri de Sants

Període d'inscripció al casal: del 26 d'abril al 22 de maig

Sol·licitud de Beques: del 26 d'abril al 22 de maig

Correu electrònic: esguard.jaume1@gmail.com

Telèfon de contacte: 623 19 84 06

Horari atenció telefònica durant el procés d'inscripcions: Dll i Dc 16:30 a 19:00

Codi de l'activitat per demanar l'ajut: 030359CAS01

Cliqueu aquí per accedir a la sol·licitud d'ajut econòmic

Recordeu que es becaran sempre amb un màxim d'una activitat per criatura i l'ajut serà per un màxim de 10 dies, és a dir, per dos torns de casal (dues setmanes).

TORN BECABLE

Cliqueu aquí per veure el racó del vostre casal al web i el full informatiu per les famílies

Escola Cavall Bernat - Mitja Jornada

Data: del 6 de setembre de 2021 al 10 de setembre de 2021

Horari: de 9:00 a 13:00

Lloc: Escola Jaume I

Preu: 88,00 €

Descripció:

Aquest casal es realitzarà a l'escola Jaume I del barri de Sants

Període d'inscripció al casal: del 26 d'abril al 22 de maig

Sol·licitud de Beques: del 26 d'abril al 22 de maig

Correu electrònic: esguard.cavallbernat@gmail.com

Telèfon de contacte: 722 61 69 76

Horari atenció telefònica durant el procés d'inscripcions: Dll a Dv 9:30 a 11:30 i Dc 16:30 a 18:00

Codi de l'activitat per demanar l'ajut: 030359CAS02

Cliqueu aquí per accedir a la sol·licitud d'ajut econòmic

Recordeu que es becaran sempre amb un màxim d'una activitat per criatura i l'ajut serà per un màxim de 10 dies, és a dir, per dos torns de casal (dues setmanes).

TORN BECABLE

Cliqueu aquí per veure el racó del vostre casal al web i el full informatiu per les famílies

Escola Lavinia - Mitja Jornada

Data: del 6 de setembre de 2021 al 10 de setembre de 2021

Horari: de 9:00 a 13:00

Lloc: Escola Jaume I

Preu: 90,00 €

Descripció:

Aquest casal es realitzarà a l'escola Jaume I del barri de Sants

Període d'inscripció al casal: del 26 d'abril al 22 de maig

Sol·licitud de Beques: del 26 d'abril al 22 de maig

Correu electrònic: esguard.lavinia@gmail.com

Telèfon de contacte: 722 61 69 81

Horari atenció telefònica durant el procés d'inscripcions: Dll a Dv 8:30 a 10:30 i 15:15 a 16:15

Codi de l'activitat per demanar l'ajut: 040359CAS02

Cliqueu aquí per accedir a la sol·licitud d'ajut econòmic

Recordeu que es becaran sempre amb un màxim d'una activitat per criatura i l'ajut serà per un màxim de 10 dies, és a dir, per dos torns de casal (dues setmanes).

TORN BECABLE

Cliqueu aquí per veure el racó del vostre casal al web i el full informatiu per les famílies

Escola Xirinacs - Jornada Completa

Data: del 6 de setembre de 2021 al 10 de setembre de 2021

Horari: de 9:00 a 17:00

Lloc: Escola Jaume I

Preu: 135,00 €

Descripció:

Aquest casal es realitzarà a l'escola Jaume I del barri de Sants

Període d'inscripció al casal: del 26 d'abril al 22 de maig

Sol·licitud de Beques: del 26 d'abril al 22 de maig

Correu electrònic: esguard.xirinacs@gmail.com

Telèfon de contacte: 623 10 50 41    

Horari atenció telefònica durant el procés d'inscripcions: Dll a Dv 9:30 a 11:30 i Dt 15:30 a 16:30

Codi de l'activitat per demanar l'ajut: 020359CAS01

Cliqueu aquí per accedir a la sol·licitud d'ajut econòmic

Recordeu que es becaran sempre amb un màxim d'una activitat per criatura i l'ajut serà per un màxim de 10 dies, és a dir, per dos torns de casal (dues setmanes).

TORN BECABLE

Cliqueu aquí per veure el racó del vostre casal al web i el full informatiu per les famílies

Escola Montseny - Mitja Jornada

Data: del 6 de setembre de 2021 al 10 de setembre de 2021

Horari: de 9:00 a 13:00

Lloc: Escola Jaume I

Preu: 90,00 €

Descripció:

Aquest casal es realitzarà a l'escola Jaume I del barri de Sants

Període d'inscripció al casal: del 26 d'abril al 22 de maig

Sol·licitud de Beques: del 26 d'abril al 22 de maig

Correu electrònic: esguard.montseny@gmail.com

Telèfon de contacte: 691 92 13 40    

Horari atenció telefònica durant el procés d'inscripcions: Dll a Dv 9:30 a 11:30 i Dj 15:30 a 16:30

Codi de l'activitat per demanar l'ajut: 060359CAS01

Cliqueu aquí per accedir a la sol·licitud d'ajut econòmic

Recordeu que es becaran sempre amb un màxim d'una activitat per criatura i l'ajut serà per un màxim de 10 dies, és a dir, per dos torns de casal (dues setmanes).

TORN BECABLE

Cliqueu aquí per veure el racó del vostre casal al web i el full informatiu per les famílies

Escola Lavinia - Jornada Completa

Data: del 6 de setembre de 2021 al 10 de setembre de 2021

Horari: de 9:00 a 17:00

Lloc: Escola Jaume I

Preu: 128,00 €

Descripció:

Aquest casal es realitzarà a l'escola Jaume I del barri de Sants

Període d'inscripció al casal: del 26 d'abril al 22 de maig

Sol·licitud de Beques: del 26 d'abril al 22 de maig

Correu electrònic: esguard.lavinia@gmail.com

Telèfon de contacte: 722 61 69 81

Horari atenció telefònica durant el procés d'inscripcions: Dll a Dv 8:30 a 10:30 i 15:15 a 16:15

Codi de l'activitat per demanar l'ajut: 040359CAS02

Cliqueu aquí per accedir a la sol·licitud d'ajut econòmic

Recordeu que es becaran sempre amb un màxim d'una activitat per criatura i l'ajut serà per un màxim de 10 dies, és a dir, per dos torns de casal (dues setmanes).

TORN BECABLE

Cliqueu aquí per veure el racó del vostre casal al web i el full informatiu per les famílies

Escola Anglesola - Mitja Jornada

Data: del 6 de setembre de 2021 al 10 de setembre de 2021

Horari: de 9:00 a 13:00

Lloc: Escola Jaume I

Preu: 93,00 €

Descripció:

Aquest casal es realitzarà a l'escola Jaume I del barri de Sants

Període d'inscripció al casal: del 26 d'abril al 22 de maig

Sol·licitud de Beques: del 26 d'abril al 22 de maig

Correu electrònic: esguard.casalanglesola@gmail.com

Telèfon de contacte: 623 100 529

Horari atenció telefònica durant el procés d'inscripcions: Dll a Dv 9:30 a 11:30 i Dt 15:00 a 16:30

Codi de l'activitat per demanar l'ajut: 040359CAS01

Cliqueu aquí per accedir a la sol·licitud d'ajut econòmic

Recordeu que es becaran sempre amb un màxim d'una activitat per criatura i l'ajut serà per un màxim de 10 dies, és a dir, per dos torns de casal (dues setmanes).

TORN BECABLE

Cliqueu aquí per veure el racó del vostre casal al web i el full informatiu per les famílies

Escola Cavall Bernat - Jornada Completa

Data: del 6 de setembre de 2021 al 10 de setembre de 2021

Horari: de 9:00 a 17:00

Lloc: Escola Jaume I

Preu: 120,00 €

Descripció:

Aquest casal es realitzarà a l'escola Jaume I del barri de Sants

Període d'inscripció al casal: del 26 d'abril al 22 de maig

Sol·licitud de Beques: del 26 d'abril al 22 de maig

Correu electrònic: esguard.cavallbernat@gmail.com

Telèfon de contacte: 722 61 69 76

Horari atenció telefònica durant el procés d'inscripcions: Dll a Dv 9:30 a 11:30 i Dc 16:30 a 18:00

Codi de l'activitat per demanar l'ajut: 030359CAS02

Cliqueu aquí per accedir a la sol·licitud d'ajut econòmic

Recordeu que es becaran sempre amb un màxim d'una activitat per criatura i l'ajut serà per un màxim de 10 dies, és a dir, per dos torns de casal (dues setmanes).

TORN BECABLES

Cliqueu aquí per veure el racó del vostre casal al web i el full informatiu per les famílies

Escola Anglesola - Jornada Completa

Data: del 6 de setembre de 2021 al 10 de setembre de 2021

Horari: de 9:00 a 17:00

Lloc: Escola Jaume I

Preu: 135,00 €

Descripció:

Aquest casal es realitzarà a l'escola Jaume I del barri de Sants

Període d'inscripció al casal: del 26 d'abril al 22 de maig

Sol·licitud de Beques: del 26 d'abril al 22 de maig

Correu electrònic: esguard.casalanglesola@gmail.com

Telèfon de contacte: 623 100 529

Horari atenció telefònica durant el procés d'inscripcions: Dll a Dv 9:30 a 11:30 i Dt 15:00 a 16:30

Codi de l'activitat per demanar l'ajut: 040359CAS01

Cliqueu aquí per accedir a la sol·licitud d'ajut econòmic

Recordeu que es becaran sempre amb un màxim d'una activitat per criatura i l'ajut serà per un màxim de 10 dies, és a dir, per dos torns de casal (dues setmanes).

TORN BECABLE

Cliqueu aquí per veure el racó del vostre casal al web i el full informatiu per les famílies