Casals


ESCOLA ANGLESOLA - Casal d'estiu i de setembre

Entre les dates: 22 de juny de 2020 i 31 de juliol de 2020


Horaris: De 9.00 a 17.00 la jornada completa i de 9.00 a 13.00 la mitja jornada.


Període d'inscripció al casal: del 27 d'abril al 22 de maig

Sol·licitud de Beques: del 25 d'abril al 19 de maig

Correu electrònic: esguard.casalanglesola@gmail.com

Telèfon de contacte: 623 04 56 25

Horari atenció telefònica durant el procés d'inscripcions: 9:30 a 13:30 - 16:00 a 18:00

Codi de l'activitat per demanar l'ajut: 040359CAS02

Cliqueu aquí per accedir a la sol·licitud d'ajut econòmic

Recordeu que es becaran sempre amb un màxim d'una activitat per criatura i l'ajut serà per un màxim de 10 dies, és a dir, per dos torns de casal (dues setmanes).

Els torns on es pot demanar l'ajut econòmic, apareixeran a la descripció com a "BECABLES".

Cliqueu aquí per veure el racó del vostre casal al web i el full informatiu per les famílies

ESCOLA CAVALL BERNAT - Casal d'estiu i de Setembre

Entre les dates: 22 de juny de 2020 i 31 de juliol de 2020


Horaris: De 9.00 a 16.00 la jornada completa i de 9.00 a 13.00 la mitja jornada.


Període d'inscripció al casal: del 27 d'abril al 22 de maig

Sol·licitud de Beques: del 25 d'abril al 19 de maig

Correu electrònic: esguard.cavallbernat@gmail.com

Telèfon de contacte: 623 10 50 41

Horari atenció telefònica durant el procés d'inscripcions: 9:30 a 13:30 - 16:00 a 18:00

Codi de l'activitat per demanar l'ajut: 030359CAS02

Cliqueu aquí per accedir a la sol·licitud d'ajut econòmic

Recordeu que es becaran sempre amb un màxim d'una activitat per criatura i l'ajut serà per un màxim de 10 dies, és a dir, per dos torns de casal (dues setmanes).

Els torns on es pot demanar l'ajut econòmic, apareixeran a la descripció com a "BECABLES".

Cliqueu aquí per veure el reacó del vostre casal al web i el full informatiu per les famílies

ESCOLA JAUME I - Casal d'estiu i de setembre

Entre les dates: 22 de juny de 2020 i 31 de juliol de 2020


Horaris: De 9.00 a 17.00 la jornada completa i de 9.00 a 13.00 la mitja jornada


Període d'inscripció al casal: del 27 d'abril al 22 de maig

Sol·licitud de Beques: del 25 d'abril al 19 de maig

Correu electrònic: esguard.jaume1@gmail.com

Telèfon de contacte: 623 04 56 25

Horari atenció telefònica durant el procés d'inscripcions: 9:30 a 13:30 - 16:00 a 18:00

Codi de l'activitat per demanar l'ajut: 030359CAS01

Cliqueu aquí per accedir a la sol·licitud d'ajut econòmic

Recordeu que es becaran sempre amb un màxim d'una activitat per criatura i l'ajut serà per un màxim de 10 dies, és a dir, per dos torns de casal (dues setmanes).

Els torns on es pot demanar l'ajut econòmic, apareixeran a la descripció com a "BECABLES".

Cliqueu aquí per veure el racó del vostre casal al web i el full informatiu per les famílies


ESCOLA LAVÍNIA - Casal d'estiu i de setembre

Entre les dates: 22 de juny de 2020 i 31 de juliol de 2020


Horaris: De 9.00 a 16.30 la jornada completa i de 9.00 a 13.00 la mitja jornada.


Període d'inscripció al casal: del 27 d'abril al 22 de maig

Sol·licitud de Beques: del 25 d'abril al 19 de maig

Correu electrònic: esguard.lavinia@gmail.com

Telèfon de contacte: 722 61 69 81

Horari atenció telefònica durant el procés d'inscripcions: 9:30 a 13:30 - 16:00 a 18:00

Codi de l'activitat per demanar l'ajut: 040359CAS03

Cliqueu aquí per accedir a la sol·licitud d'ajut econòmic

Recordeu que es becaran sempre amb un màxim d'una activitat per criatura i l'ajut serà per un màxim de 10 dies, és a dir, per dos torns de casal (dues setmanes).

Els torns on es pot demanar l'ajut econòmic, apareixeran a la descripció com a "BECABLES".

Cliqueu aquí per veure el racó del vostre casal al web i el full informatiu per les famílies

ESCOLA XIRINACS - Casal d'estiu i de setembre

Entre les dates: 22 de juny de 2020 i 31 de juliol de 2020


Horaris: De 9.00 a 17.00 la jornada completa i de 9.00 a 13.00 la mitja jornada.


Període d'inscripció al casal: del 27 d'abril al 22 de maig

Sol·licitud de Beques: del 25 d'abril al 19 de maig

Correu electrònic: esguard.casalxirinacs@gmail.com

Telèfon de contacte: 623 10 50 41

Horari atenció telefònica durant el procés d'inscripcions: 9:30 a 13:30 - 16:00 a 18:00

Codi de l'activitat per demanar l'ajut: 020359CAS01

Cliqueu aquí per accedir a la sol·licitud d'ajut econòmic

Recordeu que es becaran sempre amb un màxim d'una activitat per criatura i l'ajut serà per un màxim de 10 dies, és a dir, per dos torns de casal (dues setmanes).

Els torns on es pot demanar l'ajut econòmic, apareixeran a la descripció com a "BECABLES".

Cliqueu aquí per veure el racó del vostre casal al web i el full informatiu per les famílies

ESCOLA MONTSENY - Casal d'estiu i de setembre

Entre les dates: 22 de juny de 2020 i 31 de juliol de 2020


Horaris: De 9.00 a 17.00 la jornada completa i de 9.00 a 13.00 la mitja jornada


Període d'inscripció al casal: del 27 d'abril al 22 de maig

Sol·licitud de beques: del 25 d'abril al 19 de maig

Correu electrònic: esguard.montseny@gmail.com

Telèfon de contacte: 691 92 13 40

Horari atenció telefònica durant el procés d'inscripcions: 9:30 a 13:30 - 16:00 a 18:00

Codi de l'activitat per demanar l'ajut: 060359CAS01

Cliqueu aquí per accedir a la sol·licitud d'ajut econòmic

Recordeu que es becaran sempre amb un màxim d'una activitat per criatura i l'ajut serà per un màxim de 10 dies, és a dir, per dos torns de casal (dues setmanes).

Els torns on es pot demanar l'ajut econòmic, apareixeran a la descripció com a "BECABLES".

Cliqueu aquí per veure el racó del vostre casal al web i el full informatiu per les famílies