Activitats


Menjador escola Anglesola

Entre les dates: 14 de setembre de 2020 i 18 de juny de 2021


Horaris: De dilluns a divendres de 12.30h a 15.00h


Menjador escola Xirinacs

Entre les dates: 14 de setembre de 2020 i 18 de juny de 2021


Horaris: De dilluns a divendres de 12.30h a 15.00h


Extraescolars escola Anglesola

Entre les dates: 1 de octubre de 2020 i 21 de juny de 2020


Horaris: Varien en funció de l'activitat


Extraescolars escola Xirinacs

Entre les dates: 1 de octubre de 2020 i 21 de juny de 2020


Horaris: Variable en funció de l'activitat