Activitats


ACTIVITAT COMBINADA - Escola Xirinacs

Entre les dates: 11 de gener de 2021 i 2 de juny de 2021


Horaris: De 16.30h a 17.30h


Per complir amb les mesures de seguretat decretades per l'autoritat competent, us enunciem la següent proposta organitzativa pactada amb l'AFA per dur a terme les extraescolars expressió musical i moviment creatiu:

  • Cada grup classe serà un grup bombolla.
  • Cada grup bombolla té assignat un dia a la setmana per gaudir de l'activitat extraescolar: 
    • Dilluns: 1r A i 1r B
    • Dimarts: P5 Panot i P5 Crisàlide
    • Dimecres: P4 Vinyeta i P4 Magòria 
  • Els grups bombolla aniran alternant setmanalment l'activitat extraescolar que duen a terme. Per exemple, posant pel cas que el grup de 1r A comenci la primera setmana del mes fent expressió musical, la seguent setmana li tocarà fer moviment creatiu i, així, successivament. Per tant, cada mes hauran practicat dues vegades expressió musical i moviment creatiu, de forma alternada. 
  • El cost de l'activitat és de 30€ mensuals.

Menjador escola Xirinacs

Entre les dates: 28 de febrer de 2021 i 27 de agost de 2021


Horaris: De dilluns a divendres de 12.30h a 15.00h